/ 5 نظر / 15 بازدید
م ر ی م

به من بگو

فريبا

چه ناله ها ... چه ناله ها که در ضربآهنگ سيمها گم می شوند ...

الهام

كسي كو دم زند بي دم مباح اوراست غواصي كسي كو كم زند در كم شود روزي فزون رفتن شود روزي فزون رفتن