جنگجو ...جنگجو از آشتی بگو ...

                                                      اصل این کار میدانید کجاست ؟ پلاک اش را نمیدانم ! آدرس خیابان اش را هم همینطور اما میدانم الان ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 14 بازدید
مرداد 86
1 پست
تیر 86
6 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
6 پست
خرداد 85
7 پست
اسفند 84
6 پست
بهمن 84
9 پست
دی 84
4 پست